Vil satse på pasientnær ledelse i sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandling.

  Sykehusledere med medisinsk utdanning skårer høyest på indikatorene for god ledelse. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Sykehusledere med medisinsk utdanning skårer høyest på indikatorene for god ledelse. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Det viktigste ledergrepet i sykehus nå er å satse på de lederne som er nærmest pasienten, understreker Legeforeningen i et nylig revidert policynotat om ledelse i sykehus. Disse lederne er avgjørende for å kunne gi helsetjenester av høy kvalitet, trygghet og tillit, fremgår det av notatet. Sykehus er komplekse organisasjoner der kunnskapsbasert kompetanse er den kritiske ressursen for god pasientbehandling. Riktig bruk og utvikling av kompetansemedarbeidere krever ledelse av høy kvalitet.

  Skårer høyest

  Skårer høyest

  Sykehusledere med medisinsk utdanning skårer høyest på indikatorene for god ledelse. De oppnår bedre kvalitet, høyere pasientsikkerhet, mer fornøyde ansatte og bedre økonomiske resultater. Uavhengige internasjonale forskningsrapporter viser betydningen av at sykehusledere har fagkunnskap om det de skal lede. Ledere med fagkunnskap har bedre forståelse av kjernevirksomheten og de faglige utfordringene. De kan derfor sette gode mål for virksomheten. Disse lederne kommuniserer bedre med sine ansatte og har høy legitimitet som ledere, understrekes det i notatet.

  Sykehusene skal ha gode ledere. Ledelse innebærer ansvar for drift og for utvikling av personalet for å kunne ivareta pasienter og pårørende. Kompleksiteten i lederoppgavene krever tid, og gode arbeidsvilkår for ledere er avgjørende. Merkantilt personell og eventuelt andre støttepersoner må stilles til rådighet. Ledere trenger også behovsrettet støtte innen personal (HR) og økonomi. I tillegg til fagkunnskap, trenger ledere også kunnskap om lovpålagte oppgaver, juridiske reguleringer av arbeidslivet og avtalene mellom partene om lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende kompetanse innen generelle ledelsesprinsipper, økonomi og administrasjon er også viktige verktøy for å beherske lederoppgavene.

  Ledelsesutdanning må prioriteres

  Ledelsesutdanning må prioriteres

  Legeforeningen ønsker å bidra til at ledere lykkes i arbeidet og vil jobbe for at flere leger skal bli ledere. Legeforeningen tror på opplæring og utvikling og ledelsesutdanning må derfor prioriteres under grunnutdanningen og spesialiseringen av leger.

  Policydokumentet kan leses i sin helhet her: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/policynotater/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media