Minileder

Forsidebildet

Bjørgulf Claussen

I dette nummeret

Nyheter

Michael Bretthauer
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Marianne H. Aas
Ragnhild Halvorsen
Kostas Vilimas
Kari Glavin
Monica Larsen Donovan
Teresia Wangensteen
Dag Undlien
Serena Tonstad
Lars Retterstøl
Anne Negård
Tryggve Storås
Arne Borthne
Nils-Einar Kløw
Yngvar Gundersen
Per Vaagenes
Trine Reistad
Per Kristian Opstad
Beate Ørbeck
Kjetil Sundet
Jens Veilemand Jørgensen
Bengt Frode Kase
Sonja Heyerdahl
Marlene Blomstereng Karlsen
Elin Bjørge Løken
Ketil Mevold
Anne Kørner Bueso
Ragnhild Halvorsen
Ole Fyrand
Karl-Henning Kalland
Helge Myrmel
Svein Arne Nordbø
Tormod K. Guren
Thoralf Christoffersen
G. Hege Thoresen
Finn Wisløff
Olav Dajani
Kjell M. Tveit
Helga B. Salvesen
Ole Erik Iversen
Claes Tropé

Profesjon og samfunn

Trond Nordseth
Eirik Skogvoll
Sven Erik Gisvold
Reidar Pedersen
Reidun Førde
Lars Erik Kjekshus
Ronny Jørgenvåg
Pål Møller
Lovise Mæhle
Jaran Apold
Leiv Otto Watne
Petter Gjersvik
Qing Du
Øyvind Næss
Bernadette Nirmal Kumar

Kommentar og debatt

Ida Scheie*
Åsmund Reikvam
Olav Albert Christophersen
Anna Haug
Bjørn Backe
Pål Øian
Egill Hansen
Hans Christian Blom
Ola Heldaas
Pat Manoharan
Bjarne D. Andersen
Lise Søia

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Kaja Askevold
Asbjørn Christophersen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anne Kjersti Befring
Elisabeth Huitfeldt
Ingrid M. Høie

På tampen

Rigmor Galtung