Fraråder CTG-undersøkelse av friske gravide

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Fødeavdelingene bør slutte med rutinemessig kardiotokografiundersøkelse av fødende ved innkomst på sykehuset.

Ved norske fødeavdelinger får nesten alle kvinner CTG-undersøkelse ved innleggelsen. Det er helt unødvendig, ifølge ny norsk studie. Foto Kvinneklinikken, Rikshospitalet

Innkomst-kardiotokografi (CTG) har ingen nytteverdi, konkluderer fire norske forskere i en metaanalyse publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Ved fødeavdelingene her i landet er det vanlig praksis å inkludere CTG i utredningen, en undersøkelse som innebærer at den fødende får spent to belter rundt magen som registrerer fosterets hjertefrekvens og hvor ofte riene kommer. Undersøkelsen varer i 20 – 40 minutter.

Forfatterne Ellen Blix, Pål Øian, Liv Merete Reinar og Atle Klovning har gått gjennom all tilgjengelig forskningslitteratur på området og konkluderer med at CTG-undersøkelse ikke har noen nytteverdi.

– Snarere tvert imot kan det se ut til at man intervenerer oftere under fødselen, ofte unødvendig. Kvinnene får kontinuerlig fosterovervåking gjennom hele fødselsforløpet, og blir dermed lenket til sengen. Det blir oftere tatt blodprøve fra fosteret og kvinnen får oftere epiduralbedøvelse sammenliknet med kvinner som ikke får innkomst-CTG, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det ble også sett en tendens til flere keisersnitt blant i denne gruppen fødende. Det var imidlertid ingen forskjeller mellom de nyfødte barna i de to gruppene.

Leder i Den norske jordmorforening, Nina Schmidt, er glad for denne konklusjonen.

– Når det ikke finnes dokumentasjon på at det er nyttig, er det like greit å avslutte praksisen. Stadig feiltolking fører dessuten til at CTG-undersøkelsen varer enda lenger. Kvinnene blir veldig pasifisert når de må ligge fastspent med belter, og mange syns det er ubehagelig. Beltene strammer, og når de har rier vil de ofte heller opp å gå, sier Schmidt.

I den nye Veilederen i fødselshjelp 2005, som er under utarbeidelse, vil det stå at innkomst-CTG ikke anbefales som rutineundersøkelse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9597

Anbefalte artikler