Nytt regionsutvalg Øst

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Svein Aarseth, nyvalgt leder av Oslo legeforening, er valgt til ny leder av regionsutvalg Øst.

Mannsterkt utvalg. Fra v. Tor-Erik Sand, Kjell Dalby, Tor Einar Stien Thorvaldsen, Arne Røde, Svein Aarseth, Geir Erik Nilsen, Eilif Chr. Rytter og Jens Smith-Sivertsen. Foto Lise B. Johannessen

Nestleder er Tor Einar Stien Thorvaldsen, Yngre legers forening (Ylf). De øvrige medlemmene av utvalget er allmennlegene Alf Ursin, Oppland legeforening, Finn Nilsson, Østfold legeforening, Geir Erik Nilsen, Hedmark legeforening og Arne Røde, Akershus legeforening. Kjell A. Dalby representerer Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Eilif Chr. Rytter, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Jens Smith-Sivertsen, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Håkon Kinck Gaarder, Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Tor-Erik Sand, Overlegeforeningen og regionstillitsvalgt. Utvalget er tungt representert med allmennleger, og det ble derfor ytret ønske om at Overlegeforeningen utnevner ytterligere én representant i tillegg til Tor-Erik Sand som også møter som regionstillitsvalgt. Marit Grinde, Norsk psykologforening som er vararepresentant for regionstillitsvalgt, vil også bli invitert til møtene.

Utvalgets viktigste oppgave er å være en helsepolitisk aktør, å ta del i den helsepolitiske diskusjonen og å være Legeforeningens stemme på regionalt nivå. Utvalget ble anbefalt å prøve å få til et snarlig møte med ledelsen i Helse Øst for å etablere en god dialog.

Anbefalte artikler