Allmennmedisinkurs i Bergen en suksess

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høy motivasjon og ønsket om å bruke en ferieuke på å få innblikk i hvordan allmennmedisin praktiseres i Norge i dag, kjennetegnet utenlandsstudentene som deltok på kurs i allmennmedisin.

  Noen av kursdeltakerne med kursleder Steinar Hunskår til høyre. Foto privat
  Noen av kursdeltakerne med kursleder Steinar Hunskår til høyre. Foto privat

  Kurset som ble holdt i august, samlet 24 norske medisinstudenter fra ulike læresteder i Europa. De fleste kursdeltakerne var studenter i avsluttende fase av studiet. Kurset kom i stand etter årelang kamp for å skaffe økonomiske midler.

  Et nyttig pilotprosjekt

  Et nyttig pilotprosjekt

  Det var første gang denne type intensivkurs i allmennmedisin som var godkjent av Universitetet i Bergen, ble holdt for utenlandsstudenter. Kurset gav fem studiepoeng. Arrangører var Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland) og Universitetet i Bergen.

  Behovet for et allmennmedisinkurs for utenlandsstudentene ble bl.a. tatt opp på årsmøtet i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) i Tromsø våren 2005, og professor Steinar Hunskår høstet stor applaus da han kunne informere om at det første kurset skulle holdes i Bergen. Hunskår og førsteamanuensis Eivind Meland fra seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, utgjorde kurskomiteen.

  Økt kjennskap og kunnskap

  Økt kjennskap og kunnskap

  Målsettingen for kurset var å styrke de norske utenlandsstudentenes kjennskap til norsk allmennmedisin, så vel klinisk som juridisk, og derunder å gjøre utenlandsstudentene bedre forberedt på turnustjeneste og arbeid i Norge. Det skulle også øke interessen for legearbeid i perifere strøk. Sykdommer og tilstander som er relevante for allmennpraktikere ble belyst for å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis med tanke på de mest vanlige symptomer og tilstander.

  – Det er viktig å ha den norske medisinske dialekten inne når det skal kommuniseres med kolleger, sa Hunskår.

  Kurset gikk over en uke med undervisning, øvelser og gruppearbeid. Sentrale temaer var bl.a. akuttmedisinsk beredskap, differensialdiagnostikk, konsultasjonsprosessen ved vanlige folkehelseplager, lovverk og rammer for helsetjenesten i Norge og drift av allmennpraksis. Siste dag ble det holdt en prøve. Kriterier for å delta var grunnkunnskaper innen kirurgi og indremedisin med fokus på den kliniske delen. I forkant av kurset måtte studentene sørge for én dags utplassering hos allmennpraktiker.

  Nyttig for utenlandsstudenter

  Nyttig for utenlandsstudenter

  Til tross for samme forskningsgrunnlag varierer undervisningsmodellene og undervisningsmetodene fra universitet til universitet, og fra land til land. Allmennmedisin står til og med i en klasse for seg på dette punktet. I Tyskland, for eksempel, henviser allmennlegene i større grad pasientene til det enorme antall spesialister som pasientene også kan kontakte direkte. I Norge har allmennlegen en annen rolle. I tillegg kommer de mange ulike terapitradisjoner i Europa. Dette er spesielt viktig med tanke på valg av førstehåndspreparater. Det er derfor viktig at utenlandsmedisinerne i et kurs som dette, får økte kunnskaper om hvordan allmennmedisin praktiseres i Norge. Samtidig er det riktig å nevne at norske medisinstudenter utdannet i utlandet, har mye å tilføre norsk helsevesen både når det gjelder kunnskap og respekt for andre kulturer og verdier.

  Kurset har vært forberedt i tre år. Tidligere styrer i Nmf Utland har måttet tåle utallige avslag på økonomisk støtte. I år brukte Nmf imidlertid egne midler for å få gjennomført prosjektet. I tillegg gav Fylkeslegen i Sogn- og Fjordane og Legeforeningen både faglig og økonomisk støtte. Dette er en anerkjennelse av utenlandsstudentenes behov for innføring i norsk allmennmedisin. Styret i Nmf Utland håper flere i fremtiden vil innse nødvendigheten av at et slikt kurs i allmennmedisin for utenlandsmedisinere blir gjennomført.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media