Klar i hodet av mye fisk

Artikkel

Eldre som spiser minst ett fiskemåltid i uken reduserer den kognitive svekkelsen med rundt 10 % hvert år, viser en studie publisert i Archives of Neurology. En diett med noe fisk ble assosiert med redusert aldersbetinget kognitiv svekkelse over en seks års periode.

– Undersøkelsen er interessant, men assosiasjonen er vanskelig å forklare, sier professor Knut Engedal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9549

Anbefalte artikler