Konjunktivitt hos barn

Egill Hansen Om forfatteren

Det er riktig, som det er referert i Tidsskriftet nr. 18/2005 (1), at man bør være tilbakeholden med bruk av antibiotika i behandlingen av barn med banale konjunktivitter. Det er diskutert om det likevel skal gis antibiotika for at barnet ikke skal bli avvist i barnehagen. Dette er vel en tvilsom indikasjon. Heller ikke «kuren» med myk klut og vann (2) er noe godt råd til foreldrene.

Det finnes imidlertid en annen behandling som man ikke synes å være oppmerksom på. Ved banale infeksjoner, blefaritt og småskader i øynene hadde man i en årrekke et godt middel i bibrokatol øyesalve (i styrke 4 % eller 5 %). Den virker bakteriostatisk og inflammasjonshemmende og kan hindre at barnet smitter andre. Bibrokatol øyesalve bør brukes fremfor rutinemessig behandling med kloramfenikol eller fucidin, som er i så utstrakt anvendelse i Norge. Bibrokatol var tidligere å få reseptfritt på apoteket. Dessverre ble salven trukket tilbake fordi apotekene fant at salget var for lite. Men den kan fremdeles kjøpes reseptfritt i Sverige under navnet Noviform ögonsalva (5 % bibrokatol). Den markedsføres i Sverige av MEDA og selges på svenske apotek, der jeg har skaffet den og også i mange tilfeller anbefalt mine pasienter å kjøpe den.

1

Ørstavik R. Antibiotika ved konjunktivitt hos barn? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2457.

2

Henriksen K. Klut og vann til øyekatarr. Dagens Medisin 15.9.2005.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler