Status presens for blodtrykksbehandling hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prisant, L. Michael

  Hypertension in the elderly

  531 s, tab, ill. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2005. Pris USD 135

  ISBN 1-58829-197-9

  Dette er en amerikansk lærebok i en serie om klinisk hypertensjon og vaskulære sykdommer, skrevet av spesialister innen relevante fagfelter. Den henvender seg primært til allmennleger og spesialister innen kardiovaskulær medisin og geriatri.

  Til å være lærebok har den en behagelig størrelse, både i format og antall sider. Den er godt utstyrt med tabeller og figurer i svart-hvitt, og det er rikelig med referanser etter hvert kapittel, samt en stikkordliste på slutten. De fire hovedavsnitt omhandler fysiologiske aldringsforandringer, epidemiologi og intervensjonsstudier (medikamentelle og ikke-medikamentelle), klinisk diagnostikk og behandlingsmodaliteter og farmakoterapi. I det femte avsnittet tar man for seg spesielle grupper eldre, som diabetikere, revmatikere og afroamerikanere. Det hele avsluttes med en drøfting av etterlevelse hos eldre pasienter og hvordan den kan bli bedre. Kapitlene er passe lange og oversiktlige og avsluttes som regel med en kort oppsummering.

  Forfatterne har gått meget grundig til verks for å belyse ett svært viktig emne fra de forskjelligste synsvinkler. God plass er viet blodtrykksmålingsteknikk og vurdering av egenmålinger og 24-timersmonitorering. Hvor viktig det er å finne pasientene med sekundær hypertensjon understrekes, fordi prevalensen øker med økende alder, mest på grunn av nyresykdom og hypotyreose. Kapitlet om andre endokrine årsaker til hypertensjon – som er svært sjeldne hos eldre – fremstår heller som del av en lærebok i generell indremedisin og kunne vært kortere. Oversikten over medikamentstudiene er detaljert og helt oppdatert. Men her savner jeg en oppsummering, inkludert det faktum at vi stadig vet for lite om de eldste (> 80 år). Spesielt tiltalende er kapitlene om hypertensjon i forhold til de tre hyppigste vaskulære tilstander hos eldre, nemlig hjertesvikt, iskemisk hjertesykdom og hjerneslag. I avsnittet om farmakoterapi omtales alle klasser antihypertensiver grundig hver for seg, med fokus på profylaktisk effekt og anvendelighet for eldre pasienter. Det avsluttende kapitlet om kombinasjonsbehandling blir etter mitt skjønn for utførlig og med sin opplisting av amerikanske preparater til dels uinteressant for norske leger. Merk at behandlingsmålene i USA – spesielt for eldre diabetikere – er strengere enn våre.

  Til tross for sitt amerikanske tilsnitt og de ovennevnte forbehold tror jeg at boken vil finne gjenklang hos mange norske leger som ønsker et skikkelig «dypdykk» i temaet. Den leses best kapittelvis, ikke fra perm til perm. Pga. prisen er den kanskje mest egnet til bibliotekshyllen ved kliniske enheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media