Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998 – 2001

  Tilføyelse av referanse

  I Tidsskriftet nr. 15/2005 på side 1998, i siste linje i 1. avsnitt under Protokoll beskrives mep % under henvisning til figur 1. Figuren er basert på en lett forenklet originalfigur utarbeidet av Terje Terjesen, som også var den første som innførte dette begrepet. Det skulle derfor vært tatt med referanse til originalmaterialet. Det ble publisert i Acta Orthop Scand 1989; 60: 651 – 60.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media