Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute

Hans Christian Blom, Ola Heldaas, Pat Manoharan, Bjarne D. Andersen, Lise Søia Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998 – 2001

Tilføyelse av referanse

I Tidsskriftet nr. 15/2005 på side 1998, i siste linje i 1. avsnitt under Protokoll beskrives mep % under henvisning til figur 1. Figuren er basert på en lett forenklet originalfigur utarbeidet av Terje Terjesen, som også var den første som innførte dette begrepet. Det skulle derfor vært tatt med referanse til originalmaterialet. Det ble publisert i Acta Orthop Scand 1989; 60: 651 – 60.

Anbefalte artikler