Les mer om ...

Artikkel

Er ulikheter skadelig for folkehelsen?

Graden av økonomisk ulikhet i et samfunn har innvirkning på helsen i alle samfunnslag, ifølge en omstridt hypotese fremsatt av den britiske forskeren Richard Wilkinson for vel ti år siden. Nye norske data fra 1990-årene viser tydelig sammenheng mellom regioners grad av inntektsulikhet og dødelighet. Overdødeligheten var størst blant dem med lav utdanning.

De fattige

Er ulikhet skadelig for folkehelsen?

Skjev inntektsfordeling og geografiske forskjeller i dødelighet

Allergi hos barn

Allergi mot hvete er vanlig blant barn, men kliniske symptomer ved inntak av hvete er likevel sjeldent. Utstrakt bruk av spesifikt IgE mot hveteproteiner er kostbart og lite nyttig ved mistanke om hveteallergi, viser en studie ved Voksentoppen i Oslo.

Barn med melkeallergi kan ha dårligere vekst enn dem uten allergi, og barn på melkeredusert kost har lavere inntak av kalsium, riboflavin og protein. Dette viser en undersøkelse blant 60 barn i Bodø.

Diagnostikk av reaksjon på hvete i maten hos barn

Vekstutvikling og kosthold hos barn som har hatt kumelkallergi

Overvekt – et økende helseproblem

En femdel av åtte- og 12-åringer i Oslo er overvektige, og det er store forskjeller i andelen overvektige bydelene imellom. Dette viser en undersøkelse blant over 7 000 barn. Resultatene er bekymringsfulle.

Genetiske forhold bidrar i betydelig grad ved utvikling av fedme, men for de fleste som veier for mye, skyldes overvekten både arv og miljøfaktorer. Monogen arv er påvist ved noen sjeldne former for fedme.

Overvekt hos åtte- og 12-åringer i Oslo i 2004

Genetiske årsaker til fedme

Nukleinsyrediagnostikk har endret medisinsk mikrobiologi

Hybridisering, nukleinsyreamplifisering og DNA-sekvensering utgjør nå en stor del av rutinediagnostikken innen medisinsk mikrobiologi, takket være økt automatisering. Innen gynekologisk onkologi regner man med at mer presis molekylærbiologisk diagnostikk vil gi grunnlag for mer målrettet terapi og sikrere prognose.

Nukleinsyrediagnostikk i medisinsk mikrobiologi

Antitumormidler rettet mot tyrosinkinaser

Molekylærdiagnostiske metoder innen gynekologisk kreft

Kan kommunikasjonen mellom lege og pasient måles?

Kvantitative metoder der ord og utsagn fra lege og pasient blir kodet og telt, fanger ikke opp viktige sider ved kommunikasjonen i en konsultasjon og må derfor suppleres med kvalititative metoder, påpeker Torjus Midtgarden i sin kronikk. Idealet om pasientsentrert kommunikasjon må ikke føre til at legen lar være å bruke profesjonell autoritet til å påvirke pasienten, hevder John Nessa i sin lederkommentar.

Allmektig eller avmektig lege?

Måling av pasientsentrert kommunikasjon

Anbefalte artikler