Inhalasjonssteroider nyttig hos barn med astma

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Inhalasjonssteroider, som ofte brukes for behandling av moderat til alvorlig astma hos voksne, er også effektive for barn. Det viser en norsk studie.

Selv om det er vist at inhalasjonssteroider gir bedre lungefunksjon hos eldre barn og voksne, har det vært uavklart hvordan slike midler påvirker lungefunksjonen hos barn under to år med astma. I Miljø- og barneastmastudien, som er en prospektiv fødselskohortstudie etablert i 1992 – 93 med over 3 700 barn, analyserte forskere ved Voksentoppen, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus bruken av inhalasjonssteroider hos barn i alderen 0 – 2 år.

300 barn med dokumentert tilbakevendende bronkial obstruksjon innen to års alder ble sammenliknet med like mange kontrollbarn (1). Lungefunksjonstester ble utført hos 69 barn ved sykdomsdebut og ved to års alder.

Blant de 3 700 barna som var inkludert i studien, hadde 2,1 % fått behandling med inhalasjonssteroider ved to års alder, mens blant de 300 barna med astma, hadde 21 % fått slik behandling. Forskerne fant at de som hadde fått behandling med inhalasjonssteroider, hadde dårligere lungefunksjon ved sykdomsdebut før behandling med steroider enn de barna som ikke hadde fått slik behandling.

– Dette viser at barnas egne leger hadde gitt inhalasjonssteroider til de barna som hadde den dårligst lungefunksjonen uten at de kjente til lungefunksjonsfunnene, sier barnelege Chandra Devulapalli. Han er førsteforfatter av studien, som nylig fikk hederlig omtale i Pediatrics.

– Et interessant funn var dessuten at barn som hadde fått behandling med inhalasjonssteroider, viste bedring i lungefunksjon ved to års alder sammenliknet med barn som ikke hadde fått slik behandling. Effekten var særlig tydelig blant dem som hadde mottatt langvarig behandling, sier Devulapalli.

Anbefalte artikler