Det hjelper å røyke mindre

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

For røykere som halverer sitt daglige sigarettkonsum, blir risikoen for lungekreft redusert med om lag en firedel.

Storrøykere som trapper ned forbruket, kan redusere risikoen for lungekreft. Foto Health and Medicine

Det er kjent at man ved å stumpe røyken kan unngå den dramatisk økte risikoen for lungekreft som følger av langvarig røyking. Det er imidlertid ukjent i hvilken grad lavere tobakksforbruk kan gi redusert risiko.

I en nylig publisert dansk kohortstudie ble om lag 20 000 personer (inkludert 20 % som aldri hadde røykt) fulgt i 18 år i gjennomsnitt (1). 864 tilfeller med lungekreft ble registrert. Hos dem som røykte ≥ 15 sigaretter (eller tilsvarende) daglig og som klarte å halvere sitt tobakksforbruk, var forekomsten av lungekreft 27 % lavere (95 % KI 2 – 46) enn hos dem som fortsatt var storrøykere. Lungekreftrisikoen i begge gruppene var imidlertid så høy som åtte og 11 ganger større enn for dem som aldri hadde røykt.

– Studien viser at en halvering av tobakksforbruket kan gi en målbar reduksjon i risikoen for lungekreft. Det er gledelig at alle monner drar. Mange røykere forteller at de røyker mindre når innemiljøene blir røykfrie, sier forsker Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

– Grunnen til at vi ser en såpass tydelig effekt, er nok den sterke risikoøkningen som kommer når erfarne røykere fortsetter å røyke etter å ha passert 50 års alder. Ethvert forsøk på å hoppe av denne steile risikokurven vil raskt kunne fremstå som en gevinst. Men for andre vanlige og alvorlige sykdommer, slik som hjerteinfarkt og kronisk bronkitt, virker det som full røykestopp er det eneste som duger. Det har de samme forfatterne vist i en tidligere studie, sier Grimsrud.

Anbefalte artikler