– Mannlig omskjæring beskytter mot HIV

Artikkel

En fransk intervensjonsstudie viser at menn som er omskåret har langt lavere risiko for å bli HIV-smittet enn menn som ikke er omskåret.

I studien, som er publisert i Public Library of Science, ble 3 274 sørafrikanske menn i alderen 18 – 24 år inkludert. Ingen av mennene var omskåret, men mennene i intervensjonsgruppen ble tilbudt omskjæring. Alle ble fulgt opp etter 3, 12 og 21 måneder, og ved slutten av oppfølgingsperioden fikk også mennene i kontrollgruppen tilbud om omskjæring.

I intervensjonsgruppen ble 20 av mennene HIV-smittet i løpet av perioden, mens det tilsvarende tallet i kontrollgruppen var 49. Det vil si at de som var omskåret hadde 60 % mindre risiko for HIV-smitte.

Ifølge overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er dette en banebrytende studie.

– Omskjæring er faktisk den beste «vaksine» tilgjengelig mot HIV. Helsemyndighetene i land med høy forekomst av HIV bør allerede nå vurdere å tilby menn omskjæring, sier Aavitsland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9564

Anbefalte artikler