I neste nummer:

Artikkel
  • Snøscooterulykker

  • Akuttiltak i psykisk helsevern

  • Revmatoid artritt og hjertesykdom

  • Molekylærdiagnostikk ved kreft

  • Produktivitetsmål i sykehus

  • Cochleaimplantat

Anbefalte artikler