Ingen legestreik ved sykehusene

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I tolvte time, eller rettere sagt ni timer etter at den opprinnelige fristen var gått ut, klarte riksmeklingsmann Svein Longva å finne en løsning på den fastlåste forhandlingssituasjonen for leger ansatt i helsefortakene. Dermed blir det ingen legestreik. Akademikerne Helse og arbeidsgiverorganisasjonen NAVO har i over halvannet år vært uenige om hvor og hvordan forhandlingene om sosiale bestemmelser som pensjon og svangerskapspermisjon skal foregå. Akademikerne Helse har fått gjennomslag for at dette skal forhandles sentralt, slik at det fortsatt blir like rettigheter for alle. Riksmeklingsmannen fikk i tillegg partene med på å nedsettte et utvalg som skal se på hele forhandlingsordningen i helseforetakene. Det betyr at siste ord neppe er sagt i denne saken, men det er svært gledelig at man lyktes i å finne en forhandlingsløsning nå. Omsider blir det mulig å rette blikket fremover.

Anbefalte artikler