Staten taper penger på generisk bytte

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rikstrygdeverket taper penger når apotekene bytter til kopimedisin. I hvert fall når det gjelder Zocor (simvastatin) tabletter, viser ny undersøkelse (1).

  De siste årene har staten ved Statens legemiddelverk gjennomført en rekke kostnadsbesparende tiltak. Zocor har inngått i mange av disse. Da dette legemidlet 1.1. 2005 ble tatt opp i det såkalte trinnprissystemet, et system som i korthet går ut på at legemidlet får et priskutt på inntil 70 % ett år etter at det har gått av patent (2), var prisene allerede under det laveste trinnet. MSD (Norge) AS har i lojalitet med sine statinbrukende pasienter kontinuerlig senket prisen i takt med statens intensjoner. Pasientene skal derfor ikke behøve å betale noe ekstra utover den forskriftsmessige egenandelen hvis de ønsker å fortsette å bruke Zocor.

  MSD ønsket å undersøke om systemet fungerer etter intensjonen. Derfor ble 112 apotek tilfeldig trukket ut og spurt om hvilke utsalgspriser de benytter. Som nevnt ligger utsalgsprisen for Zocor allerede på trinnpris. Undersøkelsen viste at de fleste apotekene priser sitt foretrukne generiske alternativ lavere. Man må anta at den mest sannsynlige forklaringen på nevnte prisforskjell er at man ønsker å gi pasienten en lavere personlig kostnad. Og det er vel og bra. Men virkeligheten for staten blir en annen. Apoteket er nemlig i sin fulle rett når de fakturerer Rikstrygdeverket for hele trinnprisbeløpet. Dette betyr at Rikstrygdeverket betaler inntil 56 kroner mer for en enkelt pakke med 98 tabletter generisk simvastatin 20 mg enn for en tilsvarende pakke Zocor.

  Som forvaltere av folketrygdens penger må det være et paradoks for leger som skriver ut Zocor å se at medisinen byttes på apoteket til et alternativ som faller dyrere ut for det offentlige. Saken blir ikke bedre når vårt inntrykk er at verken leger, apotekansatte eller pasienter i særlig grad er komfortable med bytteordningen. Rikstrygdeverket har sågar varslet at en lege kan risikere å bli utsatt for sanksjoner dersom han/hun skriver «Original skal utleveres» uten at det foreligger en medisinsk begrunnelse som dokumenteres, også når originalen altså faller gunstigst ut for samfunnet.

  Fra 1.6. 2005 i år har Statens legemiddelverk bestemt at simvastatin skal være førstevalget ved statinbehandling. Med dette håper staten å spare 300 millioner kroner hvert år (3). Da er det kanskje en fordel om apoteket leverer ut det preparatet som faktisk er billigst for staten, ikke det apotekene selv tjener mest penger på?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media