Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren

Massebehandling mot trakom

Årlig antibiotikabehandling mot Chlamydia trachomatis av hele befolkningen i høyendemiske områder for trakom kan redusere og kanskje eliminere sykdommen. Dette viser en longitudinell studie i Tanzania som nylig er publisert i The Lancet (1).

I landsbyer hvor trakom er særlig hyppig, ble 1 017 personer, dvs. 85 % av befolkningen, mikrobiologisk undersøkt for C trachomatis i øynene før og i opptil 18 måneder etter at samtlige personer fikk en engangsbehandling med azitromycin peroralt (gravide kvinner uten klinisk sykdom fikk lokalbehandling med tetrasyklin). Prevalensen av okulær infeksjon sank fra 57 % til 12 % to måneder etter behandling, for deretter å være stabil i inntil 12 måneder. Etter 18 måneder var det en tendens til økende antall tilfeller og mer infeksjon.

Tilsvarende erfaringer er gjort i Gambia, der en studie tyder på at massebehandling må gjentas for å hindre ny prevalensøkning (2). Forfatterne konkluderer med at årlig massebehandling kan være tilstrekkelig for i løpet av noen få år å eliminere trakom i høyendemiske områder.

1

West SK, Munoz B, Mkocha H et al. Infection with Chlamydia trachomatis after mass treatment of a thracoma hyperendemic community in Tanzania: a longitudinal study. Lancet 2005: 366: 1296 – 1300.

2

Burton MJ, Holland MJ, Makalo T et al. Re-emergence of Chlamydia trachomatis infection after mass antibiotic treatment of a trachoma-endemic Gambian community: a longitudinal study. Lancet 2005; 365: 1321 – 8.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler