Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Massebehandling mot trakom

Årlig antibiotikabehandling mot Chlamydia trachomatis av hele befolkningen i høyendemiske områder for trakom kan redusere og kanskje eliminere sykdommen. Dette viser en longitudinell studie i Tanzania som nylig er publisert i The Lancet (1).

I landsbyer hvor trakom er særlig hyppig, ble 1 017 personer, dvs. 85 % av befolkningen, mikrobiologisk undersøkt for C trachomatis i øynene før og i opptil 18 måneder etter at samtlige personer fikk en engangsbehandling med azitromycin peroralt (gravide kvinner uten klinisk sykdom fikk lokalbehandling med tetrasyklin). Prevalensen av okulær infeksjon sank fra 57 % til 12 % to måneder etter behandling, for deretter å være stabil i inntil 12 måneder. Etter 18 måneder var det en tendens til økende antall tilfeller og mer infeksjon.

Tilsvarende erfaringer er gjort i Gambia, der en studie tyder på at massebehandling må gjentas for å hindre ny prevalensøkning (2). Forfatterne konkluderer med at årlig massebehandling kan være tilstrekkelig for i løpet av noen få år å eliminere trakom i høyendemiske områder.

Anbefalte artikler