Nye spesialister

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 3. oktober 2005

Allmennmedisin

Gisleberg, Hallgeir

Heie, Olav Torkil

Rukiene, Almute

overført fra Danmark

Allmennmedisin – fornyelse

Apeland, Svein Gisle

Aune, Ove Asgeir

Bjørnebye, Anne Christine

Hjortaas, Knut Fredrik

Hobæk, Niels-Erik

Myhre, Pål

Siverts, Henrik

Anestesiologi

Al-Ibrahim, Najwa

– overført fra Sverige

Åberg, Per Jonas

– overført fra Sverige

Arbeidsmedisin

Skipenes, Gunnar

Udding, Lucretia Martina

Barnesykdommer

Risnes, Kari Ravndal

Stokke, Arne

Tronstad, Rune Rose

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Birkelund, Lubica

overført fra Tsjekkia

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Johansen, Bente Kristin

Magnussen, Elisabeth Balstad

Røyneland, Linn

Generell kirurgi

Bækkelund, Oliver

Pannes, Lucila Angelica Diaz

– overført fra Sverige

Poguntke, Bernd Christian

– overført fra Tyskland

Geriatri

Ali, Ari Mohammad

overført fra Danmark

Moksnes, Knut Erling

Hjertesykdommer

Ata, Bilal Ahmad

Oxell, Anna-Kristine

– overført fra Sverige

Immunologi og transfusjonsmedisin

Arsenovic, Mirjana Grujic (fagområdelisens)

Indremedisin

Ali, Ari Mohammad

– overført fra Danmark

Andersson, Tommy

– overført fra Sverige

Endres, Alexander Ernst

Moksnes, Knut Erling

Paulsen, Vemund

Tuseth, Vegard

Lungesykdommer

Tollåli, Terje

Ortopedisk kirurgi

Fjeldsgaard, Knut Andreas

– overført fra Island

Niessen, Günter

overført fra Tyskland

Psykiatri

Hagen, Morten

Pedersen, Karen-Anna

– overført fra Danmark

Vågberg, Erik Tomas Jakob

– overført fra Sverige

Radiologi

Baldvinsson, Magnus

– overført fra Island

Brosjö, Eva Birgitta

– overført fra Sverige

Hager, Anders Mikael

Svergja, Ingrid

Øre-nese-halssykdommer

Westergren, Viveka

– overført fra Sverige

Anbefalte artikler