Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Eva Jebe-Steensaas, Oslo, 8. juni 2003

«Kombinasjonen av å jobbe med mennesker og å utføre et håndverk fascinerer meg.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler