Nytt om navn

Artikkel

Kongens gull til Nitter-Hauge

Professor Sigurd Nitter-Hauge (f. 1933) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for hjertepasienter og for sin innsats som faglig brobygger i europeisk hjertemedisin.

Nitter-Hauge har hatt en ledende posisjon innen hjerteforskningen, og særlig viktig er arbeidet han har gjort rundt utvikling av nye hjerteventiler, fortelles det fra Rikshospitalet, hvor Nitter-Hauge var ansatt fra 1971. Han har blant annet vært avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling B og ved Hjertemedisinsk avdeling. Nitter-Hauge gikk av med pensjon i 2003.

Professoren har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, han har hatt flere internasjonale verv og fikk blant annet holde den ærefulle Denolin-forelesningen ved den årlige europeiske hjertekongressen i 1996. 72-åringen blir omtalt som en viktig brobygger i europeisk kardiologi gjennom arbeidet i The European Society of Cardiology, og han var med på å etablere et samarbeid mellom den europeiske og den amerikanske hjerteforeningen. Han er dessuten æresmedlem i The American Heart Association.

Søren Falchs seniorpris for blodplateforskning

Holm Holmsen har fått Søren Falchs seniorpris. Foto Silje Gripsrud, Universitetet i Bergen

Søren Falchs seniorpris for 2005, som er på 250 000 kroner, er tildelt professor Holm Holmsen (f. 1937) ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. Holmsen får prisen for blodplateforskning av høy internasjonal klasse, heter det i en pressemelding fra universitetet.

Hans forskningsinnsats har blant annet gitt ny kunnskap om ulike blødersykdommer, hjerteinfarkt og hjerneslag. I sitt hovedfagsarbeid viste han at blodplater er sekretoriske celler og blant annet utskiller ikke-metabolske adeninnukleotider, mens de metabolske adeninnukleotidene blir igjen i cellene. Sammen med sine medarbeidere har han gjort en rekke basale funn rundt stoffskiftet, og han har forsket mye rundt virkningsmekanismen av forskjellige nervemedisiner.

Holmsen har også utført flere studier om platenes betydning ved dykkersyke. De siste årene har han studert virkningsmekanismer for psykofarmaka. Han har funnet at medikamentene har en uttalt effekt på strukturen til biologiske membraner, og at strukturendringene er sterkt avhengige av lipider/fettsyrer.

Hans videre forskning kan kaste lys over sammenhengen mellom kostholdet og folkesykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft.

Holm Holmsen har blant annet arbeidet ved Temple University i Philadelphia. Siden 1982 har han vært professor ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen. I 2004 mottok han Kongens fortjenstmedalje i gull for sin forskningsinnsats.

Ny direktør ved Sykehuset Buskerud

Halvdan Aass er tilsatt som ny administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud. Et enstemmig styre står bak avgjørelsen. Ifølge styreleder Trond Tostrup har Aas gode faglige kvalifikasjoner, opparbeidet ledererfaring og hundre prosent integritet.

Aass er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og har medisinsk doktorgrad innen hjerteforskning. Han har blant annet vært seksjonsoverlege ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han vært fagdirektør ved Sykehuset Buskerud, hvor han også har sittet i styret i tre år.

Halfdan Aas har vært konstituert direktør ved sykehuset siden tidligere direktør Erik Kreyberg Normann tok over direktørstolen ved Akershus universitetssykehus i februar i år.

Ærespris til Steen

Petter Andreas Steen har fått ærespris for sin innsats innen akuttmedisin. Foto Anders Knudsen/SCANPIX

Professor Petter Andreas Steen (f. 1947) ble tildelt en ærespris under den internasjonale kongressen Scandinavian Update 2005 on trauma, resuscitation and emergency medicine i Stavanger. Det er første gang denne æresprisen deles ut, og den ble tildelt Steen for hans mangeårige innsats innen akuttmedisin.

Steen er den første i Europa som ble professor i akuttmedisin, og han har veiledet 16 leger til doktorgrad, fortelles det fra Ullevål universitetssykehus. Steen har arbeidet ved sykehuset i snart 40 år, i dag ved anestesiavdelingen, i ambulansetjenesten og ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning.

Han har blant annet vært med på å utarbeide internasjonale retningslinjer for hjerte-lunge-redning, har publisert en rekke vitenskapelige artikler og mottatt flere æresbevisninger.

Forskningsstipend til norsk lege

Groa Bjørk Johannesdottir (f. 1969) er en av fire europeiske forskere som er tildelt ESPEN Nutricias forskningsstipend for 2005. Johannesdottir får stipendet for sitt forskningsprogram som skal bidra til å bedre magefunksjonene hos barn med cerebral parese. Hvert år blir det født 120 – 150 barn med cerebral parese i Norge. Det er vanlig at disse barna, som får sondenæring, har problemer med kvalme og oppkast.

Johannesdottirs forskningsprogram vil omfatte 15 – 20 barn som til vanlig bruker sondeløsninger. Barnelegen vil se hvilken påvirkning proteinkilde og molekylærstørrelse har på magesekkens bevegelser.

Stipendet er på 15 000 euro, nærmere 120 000 kroner, og ble tildelt Johannesdottir under kongressen til European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) i Brussel.

Anbefalte artikler