Passiv immunisering av gravide med CMV-infeksjon

Geir W. Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Passiv immunisering med CMV-spesifikt hyperimmunglobulin til gravide med cytomegalovirusinfeksjon er fordelaktig for barnet.

Forskerne inkluderte to grupper gravide med cytomegalovirusinfeksjon (1). Den første hadde fått påvist viruset eller CMV-DNA i amnionvæsken og ble tilbudt intravenøs behandling med CMV-spesifikt hyperimmunglobulin. Den andre gruppen var kvinner som nylig hadde gjennomgått primærinfeksjon før 21 ukers svangerskap. De fikk tilbud om månedlige injeksjoner profylaktisk. Studien pågikk over åtte år.

Bare 3 % av barna til kvinnene i den første gruppen som fikk behandling, hadde kliniske symptomer ved fødselen eller etter minst to års oppfølging, i motsetning til 50 % av barna til de ubehandlede. I profylaksegruppen var de tilsvarende andelene 16 % og 40 % (OR 0,32 (95 % KI 0,10 – 0,94) til fordel for behandlingen).

Forfatterne mener at CMV-spesifikt hyperimmunglobulin er et trygt og mulig effektivt alternativ i behandling og profylakse av cytomegalovirus hos gravide. Forfatterne mener tiden er inne for å gjennomføre en klinisk kontrollert intervensjonsstudie for å etterprøve resultatene.

Seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital Kjell Åsmund Salvesen er enig i at resultatene er interessante og at de kan ha betydning for gravide kvinner med primærinfeksjon. – Det er lett å være enig i at en randomisert intervensjonsstudie er nødvendig. Derfor var det merkelig at tre etiske forskningskomiteer i Italia stoppet den planlagte randomiserte studien og anbefalte at kvinnene fikk velge behandlingsopplegg selv ut fra gjeldende kunnskap i 1995, sier han.

Anbefalte artikler