Helicobacter pylori kan gi jernmangelanemi

Sonia Distante Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2155

Under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 16/05 s. 2155 skal stå: Økt nivå av hemoglobin ble observert etter jerntilskudd hos 32 % av pasientene med H pylori-infeksjon, og eradikasjon gav ytterligere signifikant hemoglobinstigning.

Anbefalte artikler