Helicobacter pylori kan gi jernmangelanemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2155

  Under Medisinsk nytt i Tidsskriftet nr. 16/05 s. 2155 skal stå: Økt nivå av hemoglobin ble observert etter jerntilskudd hos 32 % av pasientene med H pylori-infeksjon, og eradikasjon gav ytterligere signifikant hemoglobinstigning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media