– Ginseng virker mot forkjølelse

Artikkel

Nordamerikansk ginseng ser ut til å ha effekt mot forkjølelse, ifølge en studie publisert i The Canadian Journal of Medicine. 279 personer tok to kapsler med enten ginseng eller placebo daglig i fire måneder. 10 % i intervensjonsgruppen mot 23 % i kontrollgruppen hadde to eller flere forkjølelser i løpet av perioden. Ginseng så også ut til å gi mildere symptomer og færre dager med symptomer. Professor Vinjar Fønnebø ved Universitetet i Tromsø mener studien støtter pasienterfaringer om forebyggende effekt mot forkjølelser. Han mener dette midlet kan komme til å bli anbefalt til hele befolkningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9619

Anbefalte artikler