Flere medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en klar økning fra forrige studieår i antall medisinstudenter fra ovennevnte land.

  Foreløpige tall per 1.10. 2005 for studieåret 2005/06 viser at det nå er 566 medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen, 136 i Tsjekkia og 74 i Slovakia. De endelige tallene for studieåret vil erfaringsvis bli noe høyere for de fleste landene, spesielt for Tyskland. Det er derfor for tidlig å trekke konklusjoner om antallet medisinstudenter i utlandet totalt sett vil bli høyere eller lavere, enn i studieåret 2004/05.

  Tabellen viser antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på studieland for de tre siste studieårene, samt for studieåret 1994/95, slik at vi kan se den langsiktige utviklingen.

  I løpet av de siste 10 – 12 årene har økningen i antallet medisinstudenter vært meget kraftig i Ungarn, Polen, Danmark, Irland, Australia, Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia og Nederland. I de fleste av disse landene mottar mange norske medisinstudenter gebyrstipend fra Statens lånekasse for utdanning, eller er tatt opp gjennom Samordna opptak (SO) i Norge og befinner seg på oppkjøpte studieplasser med særlig gunstig studiefinansiering. Denne ordningen er imidlertid nå under avvikling.

  I Ungarn har antallet medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning økt svært kraftig, men det kan se ut til at veksten nå er i ferd med å stoppe opp. Også i Irland, Australia, Storbritannia og Nederland ser det ut til at den kraftige veksten har stoppet opp. I Polen, Danmark, Tsjekkia og Slovakia ser antallet norske medisinstudenter ut til å fortsette å øke, men det er ennå for tidlig å si om det blir en økning i Danmark også i inneværende studieår.

  Det er bare to av de større studielandene fra 1990-tallet hvor det har vært en reduksjon i antallet norske medisinstudenter, etter topppunktet omkring studieåret 1997/99, nemlig Tyskland og Sverige. Også i enkelte mindre studieland som Frankrike, Island, Østerrike, Spania, Italia, Belgia og Sveits, er antallet norske medisinstudenter redusert.

  Se også Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/?id=18#medisinstudenter

  Tabell

  Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1994 – 2005

  Studieland

  1994 – 95

  2003 –04

  2004 –05

  2005 –06

  Polen

  18

  429

  533

  566

  Ungarn

  64

  509

  501

  458

  Danmark

  37

  270

  288

  247

  Tyskland

  308

  250

  230

  143

  Tsjekkia

  0

  87

  125

  136

  Irland

  8

  139

  122

  89

  Slovakia

  0

  31

  51

  74

  Australia

  1

  92

  81

  63

  Storbritannia

  9

  66

  53

  45

  Nederland

  19

  48

  39

  20

  Sverige

  63

  31

  24

  15

  Malta

  0

  7

  4

  4

  USA

  4

  5

  6

  3

  Frankrike

  10

  2

  2

  2

  Spania

  6

  4

  6

  2

  Østerrike

  9

  5

  3

  1

  Belgia

  4

  2

  1

  1

  Island

  11

  0

  0

  0

  Italia

  4

  3

  2

  0

  Sveits

  4

  1

  0

  0

  Andre land

  0

  27

  22

  11

  Totalt

  579

  2 008

  2 093

  1 880

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media