Flere medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Tall fra Statens lånekasse for utdanning viser en klar økning fra forrige studieår i antall medisinstudenter fra ovennevnte land.

Foreløpige tall per 1.10. 2005 for studieåret 2005/06 viser at det nå er 566 medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen, 136 i Tsjekkia og 74 i Slovakia. De endelige tallene for studieåret vil erfaringsvis bli noe høyere for de fleste landene, spesielt for Tyskland. Det er derfor for tidlig å trekke konklusjoner om antallet medisinstudenter i utlandet totalt sett vil bli høyere eller lavere, enn i studieåret 2004/05.

Tabellen viser antallet medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på studieland for de tre siste studieårene, samt for studieåret 1994/95, slik at vi kan se den langsiktige utviklingen.

I løpet av de siste 10 – 12 årene har økningen i antallet medisinstudenter vært meget kraftig i Ungarn, Polen, Danmark, Irland, Australia, Storbritannia, Tsjekkia, Slovakia og Nederland. I de fleste av disse landene mottar mange norske medisinstudenter gebyrstipend fra Statens lånekasse for utdanning, eller er tatt opp gjennom Samordna opptak (SO) i Norge og befinner seg på oppkjøpte studieplasser med særlig gunstig studiefinansiering. Denne ordningen er imidlertid nå under avvikling.

I Ungarn har antallet medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning økt svært kraftig, men det kan se ut til at veksten nå er i ferd med å stoppe opp. Også i Irland, Australia, Storbritannia og Nederland ser det ut til at den kraftige veksten har stoppet opp. I Polen, Danmark, Tsjekkia og Slovakia ser antallet norske medisinstudenter ut til å fortsette å øke, men det er ennå for tidlig å si om det blir en økning i Danmark også i inneværende studieår.

Det er bare to av de større studielandene fra 1990-tallet hvor det har vært en reduksjon i antallet norske medisinstudenter, etter topppunktet omkring studieåret 1997/99, nemlig Tyskland og Sverige. Også i enkelte mindre studieland som Frankrike, Island, Østerrike, Spania, Italia, Belgia og Sveits, er antallet norske medisinstudenter redusert.

Se også Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/?id=18#medisinstudenter

Norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Statens lånekasse for utdanning i 1994 – 2005

Studieland

1994 – 95

2003 –04

2004 –05

2005 –06

Polen

18

429

533

566

Ungarn

64

509

501

458

Danmark

37

270

288

247

Tyskland

308

250

230

143

Tsjekkia

0

87

125

136

Irland

8

139

122

89

Slovakia

0

31

51

74

Australia

1

92

81

63

Storbritannia

9

66

53

45

Nederland

19

48

39

20

Sverige

63

31

24

15

Malta

0

7

4

4

USA

4

5

6

3

Frankrike

10

2

2

2

Spania

6

4

6

2

Østerrike

9

5

3

1

Belgia

4

2

1

1

Island

11

0

0

0

Italia

4

3

2

0

Sveits

4

1

0

0

Andre land

0

27

22

11

Totalt

579

2 008

2 093

1 880

Anbefalte artikler