Forskrivning av foretrukne legemidler

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært en god utvikling i legenes forskrivning av foretrukne legemidler, men det er fortsatt stort rom for forbedringer, mener Statens legemiddelverk.

  Salgstallene for det foretrukne statinlegemiddelet Simvastatin har gått kraftig opp siden mai. Da ble det solgt seks millioner dagsdoser, mens tallet for august var på over åtte millioner. For Lipitor har veksten stanset opp, og tallene er gått ned fra 9,5 millioner dagsdoser til ni millioner i samme periode. Folketrygden har allerede spart store summer på medisinkostnadene siden ordningen ble innført i januar i år.

  – Legene er ganske flinke til å skrive ut Simvastatin til pasienter som skal starte med statin, men mindre flinke til å bytte merke for dem som allerede er i gang med bruken, sier Steinar Madsen, avdelingsoverlege ved avdeling for legemiddelbruk i Statens legemiddelverk. Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf), har ikke hørt noen innsigelser mot ordningen blant legene. Han tror bare det er et tidsspørsmål før ordningen kommer i full bruk.

  – Det er ofte tidspress under konsultasjoner, og mange leger vil derfor skyve byttet av legemiddel foran seg fordi de ønsker å informere ordentlig om endringen, og at pasienten kan bytte igjen hvis han eller hun får bivirkninger. Det er jo også i myndighetenes interesse at pasientene blir godt forklart om ordningen, slik at den får legitimitet hos dem. Jeg tror at det vil komme et rush av bytter når fristen nærmer seg, sier Kristoffersen.

  Bytte til Simvastastin skal ha skjedd innen 1. mai neste år.

  Et foretrukket legemiddel skal være det normale førstevalg for pasientene, og legen må ha faglige grunner for å forskrive det dyrere legemiddelet. Følger ikke legene opp den positive utviklingen og øker forskrivningen av den billigste medisinen, kan ordningen bli erstattet av andre ordninger.

  – Det kan da bli snakk om at pasientene må betale mellomlegget hvis de ønsker den dyrere medisinen, at noen legemidler tas bort fra refusjon, eller at apotekene får anledning til å bytte ut legemiddelet. Men vi ønsker jo ikke å bytte til slike ordninger, sier Madsen. Det vurderes nå om antihistaminer skal føres inn på lista over foretrukne legemidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media