Tariffavtale eller ikke?

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter behandlingen i Arbeidsretten? spør vi Torunn Janbu, Legeforeningens president, som vitnet og fulgte saken en av dagene.

– Det som ble tydelig i retten er at det har vært et forhandlingsforløp preget av uryddighet og etter hvert manglende tillit mellom partene, sier Janbu. Hun legger til at hun finner det bekymringsfullt at NAVO i Arbeidsretten påstår at Legeforeningen skal bruke sitt stemmeflertall i Akademikerne Helse for å overkjøre de andre foreningene.

– Det Legeforeningen alltid har lagt vekt på i Akademikerne Helse er konsensusprinsippet. Derfor er det utenkelig for oss å overkjøre de andre foreningene som vi nå har et godt og tillitsfullt samarbeid med. Akademikerne Helse krever nå en prolongering av A1 noe som vil bevare de sosiale rettighetene på dette nivået. Dette er i tråd med det nye vedtaket sentralstyret gjorde om denne saken 22. september, sier Torunn Janbu.

– Etter avslutning av forhandlingene må vi evaluere det forløpet som har vært, og vi må reetablere et godt og konstruktivt forhold til vår arbeidsgivermotpart. Legeforeningen vil gå gjennom avtalestrukturen vi har med NAVO, noe som må omfatte alt fra hovedavtalen til de lokale forhandlinger, sier hun.

Legepresidenten vil gjerne ha innspill fra tillitsvalgte og medlemmer om forhandlingsstrukturen. Både hun og sentralstyrets medlemmer vil være til rådighet for organisasjonen for å gi informasjon og motta synspunkter.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til takke medlemmer og tillitsvalgte som gjennom denne fasen har kommet med innspill og støtte til foreningen, avslutter hun.

Anbefalte artikler