Notiser

Artikkel

Legemiddelverket med ny nettjeneste

Legemiddelverkets nye nettsider inneholder informasjon om bivirkninger, pris og refusjon, klinisk utprøving, byttbare legemidler, legemiddelanmeldelser, preparatnytt og terapianbefalinger. Legemiddelverket ønsker med dette å gjøre det enklere for ulike brukergrupper som leger og annet helsepersonell å finne aktuell informasjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9612

AIDS-tallene er ikke fullt så høye

Tallet på HIV-smittede i Afrika sør for Sahara er ikke så høyt som man tidligere har trodd. Professor Knut Fylkesnes og kolleger ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen har fulgt en utvidet befolkningsgruppe i verdensdelen.

– De nye tallene viser at andelen HIV-smittede i Botswana er nærmere 25 % av befolkningen. Det er langt under de 40 % man har operert med tidligere. Fylkesnes mener epidemien har vært i rask nedgang, og at det er stor sannsynlighet for at dette gjelder mange populasjoner i Afrika. Det tyder på en nedgang i folks risikoatferd, særlig blant folk med høyere utdanning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9517

HIV-pasienter føler seg diskriminert av legen

En amerikansk studie viser at tre av ti HIV-pasienter føler seg diskriminert av leger og annet helsepersonell. I studien, som er publisert i Journal of General Internal Medicine, ble 2 500 amerikanske HIV-pasienter intervjuet. Nærmere tre av ti rapporterte om minst én av fire typer opplevd diskriminering. 8 % var blitt nektet behandling. 26 % mente legen hadde følt seg ukomfortabel med å ha dem som pasient, 17 % mente legen behandlet dem som mindreverdige eller ønsket å unngå dem (18 %).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9527

Ullevål hyppig omtalt i mediene

Ullevål universitetssykehus ble omtalt 6 200 ganger i media i sommer, noe som er langt mer enn flere av de store bedriftene her i landet. Bare Statoil var oftere nevnt, ifølge tall fra Norsk Samfunnsbarometer. Ullevål er det suverent mest omtalte sykehuset i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9610

Karl Evang-prisen til kreativ helsesøster

Sykepleier, jordmor og helsesøster Borghild Haaland er tildelt årets Karl Evang-pris for sitt kreative forebyggende helsearbeid gjennom flere år. Borghild Haaland har blant annet som helsesøster i Gjerstad kommune i Aust-Agder vært en pådriver for å få satt i gang helsefremmende tiltak overfor ulike grupper i alle aldre, skriver Helsetilsynet.

– Borghild Haaland har i sitt arbeid vist en allsidighet og vilje til å tenke utradisjonelt som har kommet brukerne hennes til gode gjennom mange år, sa prisutdeler og medlem av komiteen, professor Steinar Westin.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9509

Anbefalte artikler