Viktig seier i Arbeidsretten

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Akademikerne vant frem på alle punkter i saken mellom Akademikerne og NAVO.

Det betyr at Akademikerne ble frifunnet for NAVOs påstander om at forhandlingene er avsluttet med bindende tariffavtaler. Arbeidsretten kom dermed til at det ikke var brudd på fredsplikten når det ble varslet plassoppsigelse for Akademikernes medlemmer. Dommen ble avsagt med fire mot tre stemmer.

NAVO har påstått at Akademikerne Helse og Legeforeningen «løper fra» inngåtte forpliktelser ved at de hemmelige protokollene ikke ble anerkjent. Arbeidsretten har i sin avgjørelse enstemmig (sju dommere) gitt Akademikerne Helse og Legeforeningen medhold i at disse protokollene var irregulære og i motstrid med de offisielle protokoller.

I de hemmelige protokoller ble det bestemt at sosiale bestemmelser skulle flyttes fra den sentrale avtalen (A1) til lokalt nivå for de andre akademikergruppene (B-del) og til et annet sentralt nivå (A2) hvor Legeforeningen har partsforholdet, og som bare gjelder for legene. Arbeidsretten finner det av flere grunner klart at de to «hemmelige» protokollene ikke kan gi et tariffmessig grunnlag for fredsplikt eller andre plikter for Akademikerne. Bestemmelsen i den «hemmelige» protokollen av 12.5. 2005 mellom NAVO-Helse og Legeforeningen ligger ikke bare på siden av hovedavtalens forhandlingsordning, men står også i direkte motstrid til den «offisielle» protokollen av samme dato mellom NAVO og Akademikerne om den videre gangen i forhandlingene.

Arbeidsretten har på denne bakgrunn konkludert med at det ikke foreligger noe tariffavtalemessig grunnlag for NAVOs påstand om at iverksettelse av arbeidsstans på grunnlag av plassoppsigelsen fra Akademikerne er tariffstridig og ulovlig. Arbeidsretten konkluderer videre at det heller ikke foreligger noe grunnlag for NAVOs påstand om at Akademikerne helse har opptrådt tariffstridig ved å fremme et nytt forhandlingskrav og deretter gå til brudd med varsel om arbeidsstans.

Akademikerne ved Akademikerne Helse ble derfor frifunnet for NAVOs prinsipale og subsidiære påstander.

Anbefalte artikler