Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Kjetil Karlsen

I dette nummeret

Nyheter

Anne Karin Lindahl
Ragnhild Ørstavik
Gunnar Kvåle
Halvor Sommerfelt

Medisin og vitenskap

Tore Olav Sørland
Ellen Kjelsberg
Mona Flatval
Kirsti Malterud
Marius Trøseid
Arne Eskesen
Johan N. Bruun
Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Mikal Tønsaas
Stein Harald Johnsen
Marit Seip
Petter Eldevik

Perspektiv og debatt

Elisabeth Qvigstad
Nanna Voldner
Jens Bollerslev
Tore Henriksen
Øistein Kristensen
Ole Rysstad
Frode Gallefoss
Preben Aavitsland
Grethe Nordhelle
Berit Damtjernhaug
Marit Tveito
Tore Wælgaard Steen
Mona Drage
Julie Anett Solum
Arnt Inge Vistnes
Reidun E. Olstad
Christian Siva
Ole Rikard Haavet

Aktuelt i foreningen

Einar Skoglund
Brit Torill Gutbier
Siri Fauli Munkerud
Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten
Kari Ronge

Oss imellom

På tampen

Sylfest Lomheim