Liten, men viktig bok om hypertensjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kahan, T

  Nyström, F

  Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck

  101 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 165

  ISBN 978-91-44-04797-3

  Ifølge Verdens helseorganisasjon er høyt blodtrykk den viktigste årsak til død i verden. Om politikere liker det eller ikke – tilstanden affiserer omtrent halvparten av alle voksne i Europa. Ifølge en artikkel i The Lancet vil over 90 % av alle europeere på et eller annet tidspunkt i løpet av sitt liv få diagnosen hypertensjon (1). All god litteratur fra dette feltet ønskes derfor velkommen. Denne lille utgivelsen om høyt blodtrykk er rettet mot legestudenter og ferdige leger. Den inneholder et velskrevet kapittel om moderne utredning og behandling av hypertensjon, et relativt kort kapittel om forskjellige metoder for blodtrykksmåling samt et utdypende kapittel om bruk av 24-timers blodtrykksmåling. Det er flere gode illustrasjoner og tabeller, som for det meste er hentet fra internasjonal litteratur. Forfatterne er begge rutinerte klinikere og av Sveriges mest kjente hypertensjonsforskere. Hypertoni och 24-timmars mätning av blodtryck er lettlest og nyttig, men man spør seg om det er verdt å betale 165 svenske kroner for noe som lettvint og gratis kan lastes ned fra nettet (se f.eks. www.eshonline.org).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media