Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I drøye ti år har DRG – diagnoserelaterte grupper – vært brukt som styringsverktøy i sykehusene. Bestemte kombinasjoner av diagnoser og prosedyrer har utløst faste refusjonssatser. Systemet har en viss verdi på helt overordnet nivå, men egner seg dårlig til å fordele ressurser rettferdig på mikronivå, for ikke å snakke om til enkeltpasienter. Nå foreslår regjeringen at sykedager kan beregnes etter en tilsvarende modell basert på diagnoser.

Det er bred enighet om at det er viktig å få sykmeldte tilbake i arbeidslivet hvis det er mulig, både av hensyn til den enkelte og til samfunnet. Men et rigid system med diagnoserelaterte sykedager – DRS – er neppe veien å gå.

Anbefalte artikler