Nytt om navn

Artikkel

Skjæraasen ridder av St. Olav

Julie S. Skjæraasen. Foto privat

Professor emerita Julie Solem Skjæraasen (f. 1928) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for samfunnsnyttig innsats. Særlig er det lagt vekt på hennes virke innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Skjæraasen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og avla den medisinske doktorgrad i 1979. I 1981 ble hun dosent ved Universitetet i Oslo og dermed den første norske kvinnelige professor innen fagkretsen gynekologi og obstetrikk. Hun jobbet ved Rikshospitalet fra 1981 til hun gikk av med pensjon 1997. Men hun ga seg ikke med det og fortsatte i spesialistpraksis til 2007. Fra 1993 til 1995 var hun leder av Bioteknologinemnda, og i dag er hun leder av Eldre legers forening. Skjæraasen har også blant annet vært formann i Norsk forening for familieplanlegging og medlem av flere råd og utvalg. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og bidratt i flere lærebøker.

 

 

Lindemann utnevnt til ridder

Rolf Lindemann. Foto Alf T. Bøhler, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Rolf Lindemann (f. 1942) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats. Lindemann er seksjonsoverlege ved intensivavdelingen for nyfødte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har ifølge Norsk barnelegeforening vært spesielt opptatt av omsorgen for barn som er født for tidlig, av senfølgene dette kan få og de etiske problemstillingene i forhold til intensivbehandling av stadig mindre modne barn. Han har ledet morsmelksentralen på Ullevål fra 1979, han var blant de første i Norge som tok i bruk kunnskap om mer skånsom ventilasjon av lungesyke premature i form av høyfrekvensventilasjon og som tok ansvar for barn født av hivpositive.

Forskning og kunnskapsformidling har også vært sentralt i Lindemanns arbeid.

Kongens gull til Sommerschild

Hilchen Sommerschild. Foto privat

Professor emerita ved Universitetet i Oslo Hilchen Sommerschild (f. 1926) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats innen psykiatrien. Sommerschild har vært en pioner innen faget barne- og ungdomspsykiatri i Norge, blant annet ved å bidra til å bygge landets første behandlingsinstitusjon på området og ved å initiere barnepsykiatrisk forskning. Hun har ifølge begrunnelsen preget faget barnepsykiatri og barnepsykiatrisk forskning fra 1955 til 2008. Hun har blant annet har vært en forkjemper for at tiltak skal være basert på empiri, ikke bare på teoretiske tilnærminger.

Sommerschild startet sin forskerkarriere på Rikshospitalet i 1957 og ble godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 1965. Fra 1979 til 1991 var hun dosent og senere professor ved Universitetet i Oslo. I 1989 ga hun ut den første norske komplette lærebok i barnepsykiatri og fikk i 1990 Riksbibliotekarens lærebokpris for den. Sommerschild har gitt ut en rekke artikler og lærebøker på fagområdet, hun har veiledet norske barnepsykiatere og vært en høyt skattet foreleser ved medisinstudiet, Helsesøsterskolen og de pedagogiske høyskolene, fortalte fylkesmann Hans J. Røsjorde ved overrekkelsen.

Kongens sølv til Moksnes

Kjell Martin Moksnes. Foto privat

Kjell Martin Moksnes (f. 1942) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin betydelige innsats innenfor alderspsykiatrien. Moksnes har 24 års erfaring fra dette feltet, hovedsakelig ved Vardåsen alderspsykiatriske avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Han hadde i sin tid en sentral rolle i utviklingen av denne avdelingen, som var den første av sitt slag i Norge. Hans hovedinteressefelt har vært behandling av alvorlige depresjoner, og han har ifølge begrunnelsen gjort en uvurderlig innsats for å bedre utredning, behandling og livskvalitet for et stort antall eldre med alvorlig psykisk lidelse.

– Du har i mange år vært Norges nestor på behandling av depresjon hos eldre, og kolleger hevder at du har mye av æren for den økte oppmerksomheten som er blitt denne pasientgruppen til del. Du er en av landets fremste kompetansepersoner når det gjelder elektrosjokkbehandling ved depresjon, om ikke den fremste. Du har i tillegg holdt utallige foredrag om behandling av depresjon, skrevet mange artikler i ulike tidsskrifter og bidratt i utarbeiding av lærebøker om temaet i inn- og utland, sa ordfører i Asker Lene Conradi da hun overrakte medaljen.

Anbefalte artikler