Stump røyken før operasjonen

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De som slutter å røyke før de skal ha et kirurgisk inngrep, får færre postoperative komplikasjoner.

  Røykere som deltar i røykeavvenningsprogrammer før kirurgisk behandling, har signifikant færre komplikasjoner etterpå. Dette viser en systematisk oversikt med 11 randomiserte, kontrollerte studier med 1194 pasienter (1).

  Den sammenlagte risikoratio for komplikasjoner var 0,56 (95 % KI 0,41–0,78). Intensive røykesluttprogrammer ga økt andel eksrøykere også 12 måneder postoperativt. Seks av studiene var fra Skandinavia og to fra Australia, og så var det en fra henholdsvis Storbritannia, Canada og USA. Pasientenes gjennomsnittsalder var 40–50 år, og studiene omfattet både ortopediske, gastrokirurgiske, gynekologiske og kardiovaskulære inngrep.

  De intensive røyeavvenningsprogrammene besto av personlig veiledning minst én gang ukentlig av profesjonell røykeavvenningsmotivator samt nikotinsubstitusjonsbehandling. Programmene startet 4–8 uker preoperativt og fortsatte inntil fire måneder postoperativt. Andre programmer inneholdt kun én konsultasjon og deretter telefonoppfølging. I åtte av de 11 studiene ble røykestopp målt med CO i ekspirasjonsluft. Komplikasjoner inkluderte død, hendelser som medførte behandling innen 30 dager, sårinfeksjoner eller sårrelaterte problemer.

  Litteraturgjennomgangen omfattet kvalitativt gode studier og viser at et forestående kirurgisk inngrep er en gyllen anledning til å motivere røykere til å slutte – ved å informere om den betydelig lavere komplikasjonsrisiko det da vil være. Alle som skal ha et planlagt kirurgisk inngrep, bør tilbys røykeavvenning preoperativt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media