Nyttig viten om kvinnelig omskjæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berggren, V

  Franck, M

  Kvinnlig könsstympning

  137 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 197

  ISBN 978-91-44-04672-3

  Denne utgivelsen er først og fremst beregnet på ansatte i helse- og sosialsektoren, men er også relevant for ansatte i skolen, barnevernet, politiet og dem som arbeider med flyktninger og asylsøkere. Studenter og forskere som er opptatt av temaet vil også ha glede av den.

  Den kommer som paperback. Det er sju kapitler fra seks bidragsytere: sykepleier og folkehelseekspert Vanja Berggren, sosialantropolog Aud Talle, lege Lars Almroth, jordmor Owolabi Bjälkander, lege Birgitta Essen og jurist Pernilla Leviner. Språket er svensk. På forsiden er det bilde av to typisk afrikanske trær. Det ene er i ferd med å visne og kan symbolisere håpet om at kvinnelig omskjæring, en skikk som sett utenfra virker brutal og meningsløs, vil forsvinne.

  Omskjæring av kvinner er en tabubelagt tradisjon som vekker sterke føleleser. Verdens helseorganisasjon anslår at 100–140 millioner nålevende jenter og kvinner har vært utsatt for dette. Noen av dem kommer i kontakt med helse- og sosialtjenestene og skolevesenet i Norge – som fødende, mødre eller eksperter. Hensikten med denne utgivelsen er å gi svar på følgende spørsmål: Hvordan kan vi bedre møtet med omskårne kvinner og utvide vår kompetanse på området? Hvilke ulike forklaringer finnes på at tradisjonen holdes i hevd? Hva sier lovgivningen? Det er en fyldig beskrivelse av historiske og kulturelle sammenhenger, og vi får god oversikt over forskjellige typer kvinnelig omskjæring og medisinske komplikasjoner. Det er også et kapittel om erfaringer fra helsevesenets møte med omskårne kvinner, med lærerike kasuistikker og nyttige kliniske råd.

  Det juridiske aspektet er behandlet i et eget kapittel. I forhold til målgruppen kan det virke som om dette er for omfattende og preget av unødvendig teoretisk detaljrikdom. Dette gjør at teksten til tider er vanskelig å lese og at hovedbudskapet blir utydelig. De fleste omskårne kvinner i Skandinavia er flyktninger. Deler av kapitlet om juridiske forhold kunne vært erstattet med et kapittel om flyktningers spesielle medisinske og psykososiale behov.

  Totalt sett gir Kvinnlig könnsstympning en allsidig innføring i kulturelle, medisinske og juridiske aspekter ved kvinnelig omskjæring. I tidligere litteratur rettet man oppmerksomheten mot medisinske aspekter på den ene side og kulturelle på den annen. Her gjør den brede tilnærmingen med nordisk fokus både fra medisinsk, kulturelt og juridisk ståsted denne utgivelsen enestående i sitt slag. Dette er nyttig lesning for alle som har behov for å utvide sine kunnskaper om dette kompliserte temaet. Med en bredere forståelse står vi bedre rustet til å ta de riktige skrittene i forbyggende arbeid og for å bygge opp et godt helsetilbud til de berørte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media