Ny og forbedret

Christian Siva Om forfatteren
Artikkel

Markestad, T.

Klinisk pediatri

2. utg. 416 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 478

ISBN 978-82-450-0745-9

Første utgave av denne læreboken kom i 2003. Den nye er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert.

 Det første som slår meg er omslaget, som i motsetning til omslaget på den forrige utgaven er innbydende og umiddelbart vekker leselyst. At barneleger med spesialkompetanse har vært medforfattere på en rekke kapitler, har ført til at dette er blitt en svært forbedret versjon.

Klinisk pediatri er ifølge hovedforfatteren beregnet for legestudenter, leger, sykepleiere innen videreutdanning i barnesykepleie, helsesøstre og annet helsepersonell som særlig arbeider med barn. Dette gjenspeiler seg da også i innholdet. Det er klare og definerte kapitler. Den første delen omhandler grunnleggende kunnskap om pediatri, de resterende kapitlene omhandler ulike organsystemer. Dette gjør det enkelt å slå opp og se helheten i problemer man ønsker å vite mer om. Språket er lett, med en bra balanse av medisinske uttrykk og allment vokabular. Boken er oversiktlig, noe som gjør det enkelt å finne frem til essensen av innholdet. I tillegg er særlig viktig informasjon fremhevet i rammer og tabeller i rødt. Denne utgaven inneholder også flere bilder enn førsteutgaven, men den kunne godt ha hatt enda flere, som supplement til teksten.

Det er en del flytskjemaer, noe som gjør bruken som oppslagsverk i en klinisk hverdag enkel. Dette er i samsvar med forfatterens intensjoner – Klinisk pediatri skal være til hjelp ved en systematisk differensialdiagnostikk av et sykt barn.

Den inneholder også oversiktlige tabeller for medikamentell behandling ved aktuelle akutte og kroniske problemstillinger, for eksempel status epilepticus og eksem. Tabellene med anatomiske, fysiologiske og biokjemiske normalverdier er også svært nyttige.

Denne utgivelsen fremstår som en totalt revidert versjon av førsteutgaven. Dette er i samsvar med forfatterens intensjoner. Den vil være av interesse for alle som er opptatt av aktuelle utfordringer innen pediatri, kan fungere som en god pensumbok for medisinstudenter og være nyttig for ferske leger under spesialisering i barnesykdommer. Den bør brukes av mange som har med syke barn å gjøre.

Anbefalte artikler