Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legene bør fritas for andre oppgaver

Allmennlegeforeningen mener leger bør fritas for mindre viktige oppgaver i forbindelse med svineinfluensaen. Blant annet pekes det på at leger bruker tid på å utstede førerkortattester til friske pasienter. Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. sier at han ønsker en avklaring om hvordan leger kan nedprioritere slik arbeid, uten at det får negative konsekvenser for pasienten.

P4 9.11. 2009

I morgen kan du gå rett på apoteket

For 70 kroner kan du fra og med i morgen kjøpe de influensadempende medisinene Tamiflu og Relenza reseptfritt på apoteket, skriver Aftenposten. Legeforeningens president, mener den nye forskriften ikke er nok. – Vi er opptatt av tilgjengeligheten, at det er de som trenger medisinen som får den, og at man ikke skal få utilbørlig hamstring. Ministeren har valgt å gjøre det på denne måten, og vi vil nok ta noen runder på måten det er gjort på senere. Men det som er viktig nå, er å få medisinen godt tilgjengelig gjennom hele døgnet og over hele landet, sier Torunn Janbu.

Aftenposten 4.11. 2009

Sunn skepsis til 112

En arbeidsgruppe med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet en rapport med forslag om å innføre ett felles nødnummer. I Helse Bergen er de skeptiske til forslaget. Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø mener at en slik ordning i verste fall kan gå ut over liv og helse, og at tilbudet blir verre enn i dag. Også Statens helsetilsyn er kritisk til forslaget.

Bergensavisen 12.11. 2009

Kvinnelige leger tjener mindre enn mannlige

Fastlegelistene viser at kvinnelige fastleger i snitt har færre pasienter på sine lister enn mannlige kolleger. President i Legeforeningen, Torunn Janbu, mener en medvirkende årsak kan være tendensen i arbeidslivet for øvrig – kvinner har større ansvar for hjemmearbeidet i tillegg til yrkeslivet. – De kvinnelige legene er i snitt yngre. Mange av dem er fortsatt i småbarnsfasen. I den livsfasen kan det være aktuelt å velge et noe lavere «tak» på listelengden. Men vi vet det ikke nødvendigvis betyr kortere arbeidsdag likevel. Fastlegelistene viser også at de kvinnelige legene har færre ledige plasser på sine lister. En årsak mener Janbu kan være at kvinnelige leger er mer ettertraktet – blant kvinner.

TV 2 14.11. 2009

Frustrerte fastleger

Tirsdag 10. november hadde smittevernlegen i Bergen og leder for helsevernetaten i Bergen møte med fastlegene i Bergen, der de opplyste om at fastlegene ikke vil få utdelt flere svineinfluensavaksiner i denne omgang. – Vi har lite vaksiner, og har vært sultefôret hele tiden. Derfor har vi ikke noe å dele ut, sier smittevernlege Øystein Søbstad. Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening, er oppgitt. – Vi har hatt en voldsom pågang, og alle fastleger har pasienter i risikogruppene som ennå ikke er vaksinerte. Men nå må vi bare henvise til kommunen. Jeg frykter mye frustrasjon blant pasienter som har vært forespeilet en vaksine, sier Ramstad.

Bergens Tidende 11.11. 2009

Anbefalte artikler