Paroksysmal eller paroksystisk?

Dag Gundersen Om forfatteren

«Paroksysme» betegner anfallsvis opptreden av symptomer. Men heter det paroksysmal takykardi eller paroksystisk takykardi?

Til substantivet «paroksysme» er det dannet hele tre adjektiver: «paroksysmal», «paroksystisk» og «paroksysmisk». Det siste er lite brukt, og det blir helst anvendt om jordskjelv. Av de to andre kan man ved hjelp av nettversjonen av Kunnskapsforlagets Store norske leksikon finne at begge brukes sammen med «takykardi» (1). Det ser ikke ut til å være noen betydningsforskjell mellom dem. «Paroksystisk» er uregelrett dannet hvis det ikke er til «paroksyst» (en som lider av paroksysmer). Ordet lar seg lage, men finnes til nå ikke i noen slik betydning. At to ord brukes uten betydningsforskjell om ett og samme begrep, er uheldig – lesere som ser begge, vil helst tro at det er en forskjell og blir frustrert når de ikke finner noen. Tidsskriftet gjør en god gjerning ved å velge bort det som er minst brukbart og hjelpe det mest velegnede til å vinne i konkurransen – og det er «paroksysmal». Det er regelrett dannet og viser greit forbindelsen til grunnordet på norsk og på mange andre språk. Det er vel også allerede mest brukt.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler