I neste nummer:

Artikkel
  • Medisinens kirurgisering

  • Motesykdommer på 1800-tallet

  • Må penicillin tas utenom måltider?

  • Exit tuberkulosetester?

  • Levertransplantasjon

  • Legelisens for eldre

Anbefalte artikler