Ny risikofaktor ved Parkinsons sykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Mutasjoner i genet som koder for glukocerebrosidase er den viktigste risikofaktoren for Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie der en norsk forsker står sentralt.

Jan O. Aasly. Foto privat

Det har vært antydet at det foreligger økt forekomst av mutasjoner i genet for Gauchers sykdom, glukocerebrosidase, blant pasienter med Parkinsons sykdom. Nå foreligger resultatene fra en stor internasjonal studie som omfatter 16 sentre fra Amerika, Europa og Asia med rundt 5 000 pasienter og kontrollpersoner. Nærmere 10 % av deltakerne er fra Trondheim (1).

– Artikkelen viser at det kreves at stort antall pasienter for å få frem denne sammenhengen. Mange små studier, inklusive en som vi gjorde blant pasienter i Midt-Norge for noen år siden, har vært tvetydige (2), men når mange grupper slår seg sammen, kan man vise at disse mutasjonene representerer en risikofaktor for Parkinsons sykdom. Det gjenstår imidlertid fortsatt å vise hvor mye de bidrar med i den samlede risiko, sier Jan O. Aasly ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.

– Resultatene tyder på at mutasjoner i glukocerebrosidase-genet gir en 4–5 ganger økt risiko for å utvikle sykdommen. Dette er den viktigste risikofaktoren som hittil er kjent. En slik risikofaktor må ikke forveksles med de gener som gir Parkinsons sykdom som til nå er beskrevet. Vi kjenner i dag 5–6 viktige gener som gir sykdom, hvorav to dominante og to recessive former finnes hos til sammen 3–5 % av pasientene, noe avhengig av hvor disse studeres. I disse dager beskrives en ny mutasjon i LRRK2-genet. Denne er funnet i en stor norsk familie med dominant arvelig parkinsonisme, sier Aasly.

Artikkelen ble publisert 22.10. 2009 i New England Journal of Medicine (www.nejm.org), som er verdens høyest rangerte medisinske tidsskrift. © The New England Journal of Medicine, 2006


Parkinsons sykdom: En nevrodegenerativ lidelse som rammer 1–2 % av dem over 65 år. Sykdommen fører til skjelvinger, stivhet og bevegelseshemning. Etiologien er i de fleste tilfeller ukjent (1).

Gauchers sykdom: En sjelden, autosomalt recessiv tilstand forårsaket av mangel på enzymet glukocerebrosidase, noe som fører til lysosomal opphopning av sfingolipider. Klinisk ytrer tilstanden seg med splenomegali, beinmargssvikt, smertefulle knokkeldestruksjoner og i sjeldne tilfeller nevrologiske manifestasjoner (2).

Anbefalte artikler