Forskning på Parkinsons sykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Forskergrupper trenger ikke være store for å være gode.

Forskergruppen i Trondheim ledes av nevrolog Jan O. Aasly, som er overlege ved St. Olavs hospital og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han har arbeidet med denne problemstillingen siden 1997, sammen med blant andre professor Matthew J. Farrer ved Mayoklinikken i Jacksonville, Florida.

Det startet med et samarbeid mellom klinikere og genetikere i Trondheim. I de senere år har det utviklet seg til et internasjonalt samarbeid der man spesielt har studert mekanismer som utløser Parkinsons sykdom, og man prøver å finne biomarkører som kan brukes for å følge sykdommens gang. Miljøet i Trondheim består av Aasly, en tekniker, to stipendiater og Linda White, som er professor ved Nevrobiologisk laboratorium, Nevrologisk avdeling, St. Olavs hospital.


Parkinsons sykdom: En nevrodegenerativ lidelse som rammer 1–2 % av dem over 65 år. Sykdommen fører til skjelvinger, stivhet og bevegelseshemning. Etiologien er i de fleste tilfeller ukjent (1).

Gauchers sykdom: En sjelden, autosomalt recessiv tilstand forårsaket av mangel på enzymet glukocerebrosidase, noe som fører til lysosomal opphopning av sfingolipider. Klinisk ytrer tilstanden seg med splenomegali, beinmargssvikt, smertefulle knokkeldestruksjoner og i sjeldne tilfeller nevrologiske manifestasjoner (2).

Anbefalte artikler