()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rekonstruktiv mikrokirurgi og overføring av lapper for behandling av alvorlige skader i bein eller føtter kan utføres med enkelt utstyr under vanskelige forhold.

  Dette viser Nenad Tajsic i avhandlingen Limb salvage surgery. Studies of fascio-cutaneous perforator flaps in post-traumatic reconstructions. Den første er en retrospektiv studie utført på Balkan i 1997 som omfattet 34 pasienter i alderen 8–40 år. Alle fikk store skader under krigen i 1993–96. Tajsic har selv operert dem.

  – Vi valgte ut pasienter som kunne ha nytte av rekonstruktiv mikrokirurgi eller rekonstruksjon ved overføring av hudlapper. Operasjonene ble gjennomført ved et lite distriktssykehus med svært enkelt utstyr, og pasientene ble fulgt opp i tre måneder. Tre fikk komplikasjoner og ble operert på nytt. Studien er spesiell fordi den viser at mikrokirurgiske teknikker kan brukes med gode resultater selv under ekstremt vanskelige forhold – som for eksempel i en krigssituasjon. Men resultatene er også relevante for behandling av knivskader, skuddsår og liknende i fredstid, sier Tajsic.

  Behandling av alvorlige posttraumatiske kroniske infeksjoner er en annen utfordring i rekonstruktiv kirurgi. Tajsic har behandlet 50 pasienter med alvorlige skader i nedre del av leggen og har vist at rekonstruktiv kirurgi med overføring av lapper samt bruk av forskjellige eksternfiksasjoner er godt egnet som behandlingsstrategi for pasienter som ellers har høy sykelighet.

  Tajsic disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 26.5. 2009.

  Ordforklaringer

  Overføring av lapper: Friskt, levende vev tas fra en del av kroppen og overføres til et skadet område – ofte et område som har mistet fettvev, hud, muskler eller beinvev. Metoden som ble benyttet på Balkan kalles «pedicle flap transfer». For å behandle infeksjoner brukes «saphenous» og «suralis perforator flaps».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media