Meget god lærebok i idrettspsykologi

Erik Ekker Solberg Om forfatteren
Artikkel

Weinberg, RS

Gould, D.

Foundations of sport and exercise psychology presentation package

4. utg. 607 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 50

ISBN 978-0-7360-6467-5

For nybegynnere i faget er dette en meget god, svært omfattende og nyansert lærebok i idrettspsykologi, skrevet av to sentrale nestorer innen faget. Den favner bredt og retter seg også mot idrettsinstruktører. Noen av kapitlene, for eksempel det om utbrenthet, vil ha interesse for alle som arbeider med prestasjon i vid forstand.

Denne fjerdeutgaven er videreutviklet i samarbeid med lesere, og sammenliknet med førsteutgaven er den pedagogiske fremstillingen vesentlig endret. Det er lett å få med seg hva forfatterne mener man skal kunne etter å ha lest et kapittel. Man leser kapitlet, målet med det, resymé av det, faktaboks, spørsmålsboks og Internett-side (som denne anmelder ikke har besøkt utfyllende) med nettstudieveileder som interaktivt læringssted. I en presentasjonspakke som hører til er det ferdige lysbilder i Powerpoint. I tillegg er det en tekstboks med spørsmål som stimulerer til kritisk tenkning. Pedagogisk er dette et fremskritt. Men for en erfaren innen faget som vil oppdatere seg, tar det pedagogiske kanskje vel mye plass. I den grad en fremstilling overhodet kan være overpedagogisk, så er denne det.

I den innbundne utgaven er layout og illustrasjoner forbilledlig, og språket er rimelig enkelt engelsk. Forskning og populærfremstilling er sammenstilt på en utmerket måte.

Det er stor bredde i beskrivelsen av idrettspsykologiske temaer. De sju hovedkapitlene – oversikt, individuelle forskjeller hos atleter, sport og omgivelser, gruppeprosesser, prestasjonsforbedring, idrettspsykologi for bedre helse og velvære, øke psykologisk vekst og utvikling – er oppdelt i over 500 mindre underkapitler. Det er således lett å finne frem. Hovedstrukturen er adaptert av en annen tidligere anmeldt idrettspsykologisk bok i Tidsskriftet (1).

Blant mange interessante temaer er beskrivelsen av forhold hvor teori og klinisk presentasjon ikke stemmer overens. Forfatterne trekker frem anvendt idrettspsykologi og vektlegger praktisk klinisk håndtering av problemstillinger. I en medisinsk samtid hvor retningslinjebasert medisin er på fremmarsj og det «gammeldagse» kliniske skjønnet på tilbakegang (kanskje for mye?), finner man her tankevekkende formuleringer om hvordan teori og praksis kan forenes.

Noe som er nyttig, særlig for forskere, er at mange idrettspsykologiske spørreskjemaer vurderes på verdifull måte. Det er også en rikholdig referanseliste. Historier om kjente amerikanske idrettsutøveres idrettspsykologiske temaer krydrer og gjør leserutbyttet levende.

Anbefalte artikler