()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Mental helse hos unge i fengsel

  Mental helse hos unge i fengsel

  Atferdslidelser og rus forekommer hyppig blant unge menn i fengsel. Likevel oppgir få at de har hatt kontakt med hjelpeapparatet. Lite skolegang og manglende arbeidserfaring er vanlig. Mange har innvandrerbakgrunn. Dette viser en kartlegging av 40 varetektsinnsatte menn under 20 år ved et større norsk fengsel. Helsetjenesten i norske fengsler må styrkes.

  Pasienter i fengsel

  Mental helse hos varetektsfengslede tenåringsgutter

  Når immunapparatet tar seg opp

  Når immunapparatet tar seg opp

  Høyaktiv antiretroviral behandling av hivinfeksjon kan forårsake en paradoksal reaksjon på latente infeksjoner etter hvert som immunsystemet regenererer, såkalt immunrekonstitusjonssyndrom. Rask diagnostikk og behandling av opportunistiske infeksjoner er viktig for prognosen. Den antiretrovirale behandlingen skal vanligvis opprettholdes. Kortikosteroider kan ha god effekt ved lesjoner i sentralnervesystemet, obstruerende lymfeknuter eller økende luftveissymptomer.

  Immunrekonstitusjonssyndrom ved behandling av hivinfeksjon

  Ikke subaraknoidalblødning, men ...

  Ikke subaraknoidalblødning, men ...

  En 39 år gammel mann med multippel sklerose ble innlagt pga. sterk hodepine, lysskyhet, kvalme og oppkast. Mistanken om subaraknoidalblødning ble styrket av både klinisk undersøkelse, CT-funn og MR-funn, men blødningsfokus ble ikke påvist. Cerebral angiografi viste ikke aneurismer, som forventet, men segmentale forsnevringer på alle store hjernearterier.

  Diagnostiske utfordringer hos en mann med subaraknoidalblødning

  Kun en skygge av virkeligheten

  Helse hos lesbiske

  Helse hos lesbiske

  Å oppleve seg selv som annerledes kan gi muligheter, øke mestringsevnen og virke helsefremmende. Dette fremgår av en fokusgruppestudie blant ni lesbiske kvinner. Friheten til å organisere samliv på egne premisser er særlig viktig.

  Helsefremmende erfaringer hos lesbiske

  Kampen mot hiv, malaria og tuberkulose

  Kampen mot hiv, malaria og tuberkulose

  Ett av FNs tusenårsmål er å bekjempe hiv, malaria og andre infeksjonssykdommer, bl.a. tuberkulose. De siste ti årene har prevalensen av hivinfeksjon vært relativt stabil, også i Afrika, og antall personer som får antiretroviral behandling øker. Nesten 90 % av alle smittede barn lever i Afrika sør for Sahara. Nye metoder, særlig for forebygging, er nødvendig for å nå tusenårsmålet for disse infeksjonssykdommene, som mest rammer fattige land.

  Hvordan bekjempe hiv, tuberkulose og malaria?

  Ny tilnærming til resistent tuberkulose

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media