KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Sørlandet sykehus HF ved Medisinsk avdeling Arendal som utdanningsinstitusjon i fordøyelsessykdommer, gruppe I.

Vedtaket gjelder fra 27.10. 2009.

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i hud- og veneriske sykdommer gruppe II, for inntil 1 års tellende tjeneste

Vedtaket gjelder fra 15.10. 2009.

Endring av de generelle bestemmelsene for spesialistutdanning av leger

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nye generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger. De generelle bestemmelsene gjelder for alle spesialiteter.

Den tidligere dispensasjonsbestemmelsen, Bestemmelser for spesialistutdanningen kapittel IV Dispensasjon, og § 7 Utdanning i utlandet utgår. Disse erstattes av ny § 1 om Rett til spesialistgodkjenning. Reglene som hittil har vært formulert i dokumentet «Ytterligere bestemmelser for spesialistutdanningen» er nå innlemmet i de generelle bestemmelsene.

Endringene er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Anbefalte artikler