Retinalkar og risiko for koronarsykdom

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Trangere retinale arterioler og utvidede venyler er risikofaktorer for koronar hjertesykdom hos kvinner, men ikke hos menn.

Illustrasjonsfoto © Mediscan/Corbis/SCANPIX

Koronarkar og kar i øyebunnen gjennomgår samme type forandringer ved utvikling av hypertensjon. Studier med computerbaserte målinger av retinalkar har vist varierende resultater når det gjelder risikoen for koronar hjertesykdom.

Seks populasjonsbaserte studier ble identifisert (1). Målinger av retinalkarlumen og registrering av alle kjente risikofaktorer for koronarsykdom var blitt gjort for 22 159 personer uten tegn til slik sykdom. I løpet av 5–14 år utviklet 2 219 koronarsykdom (10 %). Trangere arterioler og utvidede venyler var assosiert med koronarsykdom hos kvinner – hasardratio henholdsvis 1,17 (95 % KI 1,07–1,28) og 1,16 (1,06–1,26) – men ikke hos menn (hasardratio 1,02 og 1,02). Kvinner uten hypertensjon eller diabetes hadde særlig høy hasardratio.

– Denne metaanalysen styrker hypotesen om at mikrovaskulær dysfunksjon er viktigere for utviklingen av koronar hjertesykdom hos kvinner enn hos menn, sier overlege Cecilie Risøe ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Symptomer, funn ved invasive undersøkelser og terapirespons er ofte ulik hos menn og kvinner. Kvinner har mindre koronarkar, mer diffus aterosklerose og kan ha svakere vasodilatasjonsrespons enn menn. På hvilken måte utvidede venyler i retina har sammenheng med økt risiko for koronarsykdom, er uklart, sier Risøe.

Anbefalte artikler