Når legen trenger helsehjelp

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter mottoet «Friske leger gir gode helsetjenester» skal nystiftede European Association for Physician Health hjelpe leger som sliter i jobben.

  Stiftelsesmøtet samlet representanter fra hele Europa. Foto Legeforeningen
  Stiftelsesmøtet samlet representanter fra hele Europa. Foto Legeforeningen

  – Foruten å være viktig for legen selv og familien er også legers helse av stor betydning for pasientene. Vi har behov for å dele ekspertise og kunnskap om behandling av leger og oppmuntre til utvikling av gode helsetjenester for leger. Vi må kartlegge og utvikle sunne arbeidsmiljøer for leger, og leger må lære seg å ta vare på egen helse, fremhevet legepresident Torunn Janbu på stiftelsesmøtet til det europeiske legehelsenettverket i Oslo i slutten av oktober.

  Britisk initiativ

  Britisk initiativ

  Legeforeningens forskningsinstitutt var medarrangør da nettverket, European Association for Physician Health (EAPH), ble formelt stiftet. Initiativet kom i fjor fra engelske klinikere som har utviklet hjelpe- og behandlingsprogram for leger med problemer, og forskere som har legers helse og adferd som tema for sitt arbeid. Under stiftelsesmøtet sto anonymiserte kasuistikker, utveksling av erfaringer og videreutvikling av hva som er god behandling av kolleger med psykiatriske lidelser og rusproblemer på programmet. Møtet samlet nærmere 50 deltakere fra hele Europa.

  Olaf G. Aasland, leder for Legeforeningens forskningsinstitutt og nyvalgt styremedlem i EAPH, understreker overføringsverdien av et europeisk nettverk for leger med helseproblemer, atferdsproblemer eller kompetansesvikt.

  Overføringsverdi

  Overføringsverdi

  – Flere land har utviklet egne ressurssentre og sykehus. Her hos oss har vi kurs- og rådgivningstjeneste, blant annet på Villa Sana, og hjelpe- og støtteordninger for leger i regi av lokalforeninger. Derfor er et europeisk nettverk der vi kan utveksle erfaringer og videreutvikle gode modeller så viktig, sier instituttsjefen. Han viser til at det bør være en naturlig del av en profesjonsforenings virke å ha forskjellige måter å hjelpe på, både juridisk, medisinsk og menneskelig.

  – Det er en klassisk profesjonsetisk dyd å sørge for sine egne som trenger hjelp og støtte, eller «disiplinering». Vi setter derfor stor pris på at Legeforeningens politiske og administrative ledelse har vist interesse for nettverket, sier han.

  Olav G. Aasland er nyinnvalgt medlem i EAPH. Foto Lise B. Johannessen
  Olav G. Aasland er nyinnvalgt medlem i EAPH. Foto Lise B. Johannessen
  «Back on track»-program

  «Back on track»-program

  EAPH-nettverket er i hovedsak et initiativ som de berørte miljøene i Storbritannia står bak, blant annet organisasjonen National Clinical Assessment Service (NCAS), med sitt «Back on track»-program (1). Men også British Medical Association (BMA) er med, med sin «Doctors for doctors»-avdeling. NCAS viser til at det oftere er problemer knyttet til oppførsel enn til mangel på kliniske ferdigheter hos legene det gjelder. Ifølge tall fra den britiske organisasjonen, er det flest allmennleger og kirurger som blir henvist. Blant allmennlegene er det de eldre som oftest blir innrapportert. De hyppigste sakene gjelder mannlige leger. Leger som ikke har sin utdanning fra Storbritannia, er overrepresentert i forhold til andelen de utgjør av legestyrken.

  Over hundre personer fra i alt 23 land i Europa har meldt interesse for å være med i EAPH. Fra Norge er Legeforeningen representert, foruten klinikere, forskere, offentlige myndigheter og annet personell som arbeider med kollegiale helsetjenester og behandlingsprogram, undervisning eller administrativt i sykehussektoren.

  For mer informasjon, se www.legeforeningen.no/lefo og www.eaph.eu.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media