Styrker samarbeidet om utvikling i sykehus

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

HSH og Legeforeningen vil arbeide for mer kvalitet, kompetanseutvikling og forskning i sykehus.

Det gikk frem av et møte mellom sykehusdirektørene i HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) og Legeforeningen i slutten av oktober.

– Det var et vellykket møte som vil legge grunnlaget for et fortsatt godt samarbeid. HSH ser behovet for en satsing på kvalitet som styringsverktøy i sykehus, kompetanseutvikling av helsepersonell og forskning i form av modellsykehus og pilotavdelinger. Det lover godt for sykehusenes fremtid, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

HSH representerer 17 private ideelle sykehus som opererer innenfor spesialisthelsetjenesten. Disse sykehusene er fullstendig integrert i RHF-enes «sørge for»-ansvar gjennom langsiktige driftsavtaler.

Anbefalte artikler