Artikkel

Revidert målbeskrivelse i allmennmedisin

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan i allmennmedisin er revidert. Den nye målbeskrivelsen er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/1130.0.

Nettkurs i medisinsk etikk

11.1. 2010 lanserer Legeforeningen et nytt nettkurs i medisinsk etikk. Forfattere er professor i medisinsk etikk Reidun Førde og forsker Reidar Pedersen, begge ved seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Reidun Førde var første mottaker av Akademikerprisen i 2008. Hun fikk prisen for sin innsats med å belyse vanskelige veivalg og etiske dilemmaer i helsevesenet. En demo av nettkurset kan ses på: http://nettkurs.legeforeningen.no/course/view.php?id

Anbefalte artikler