Narkotikadebatt i svensk perspektiv

Helge Waal Om forfatteren
Artikkel

Johansson, E

Laanemets, L

Svensson, K

Narkotikamissbruk

Debatt, behandling och begrepp. 186 s. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 223

ISBN 978-91-44-05212-0

Økningen i bruken av illegale rusmidler er et betydelig sosialt og helsemessig problem i de fleste land. Debatten har ofte vært intensiv, ikke minst i Sverige. Dette er en artikkelsamling som sikter mot å belyse og avklare prinsipper og sentrale begreper. Det er ett kapittel om viktige aktører i utviklingen av svensk narkotikapolitikk, ett om misbruksutvikling som karriere, ett om narrativ forståelse av misbrukende kvinner, ett om språk og sjargong i rusmiljøene, ett om motivasjonsarbeid og ett om tilbakefall og tilbakefallsforebygging. Kapitlet Att knarka eller inte knarka belyser misbruk i et sosiokulturelt perspektiv og kontrollproblemene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på grunnlag av empirisk forskning. Avslutningskapitlet binder sammen en del av temaene ut fra en forståelse av misbruk som sosialt problem og sosialt arbeid som problemløsning.

Forfatterne av de ulike kapitlene er lærere og forskere ved svenske universiteter og høyskoler med sosiale utdanninger. Boken preges noe av at bidragene er innspill i en debatt som norske lesere ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i, men de fleste kapitlene er dyptpløyende og gir gode analyser av sentrale spørsmål. Narkotikamissbruk kan derfor være interessant for dem som er opptatt av utviklingen i svensk narkotikapolitikk og svenske retningslinjer. Den kan også være interessant for dem som ønsker å trenge inn i en sosial forståelse av misbruksutvikling og få nyansert innsikt i muligheter og begrensninger ved sosialt arbeid.

Anbefalte artikler