Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Magnhild Gangsøy Kristiansen
Tore Gutteberg
Leif Kyrre Berg
Haakon Sjursen*
Liisa Mortensen
Jon Florho lmen
Svein Arne Nordbø
Ole Jakob Johansen
Ann-Mari Brubakk
Kirsti Bakke
Eylert Brodtkorb
Olav Spigset
Kjell Erik Strømskag

Tema

Kommentar og debatt

Kurt Hanevik
Arnold Berstad
Tarjei Rygnestad
Lars Slørdal
Anne-Margrethe Nyhus
Leif Ims
Mette Haase Moen
Marit Buajordet
Torill Leirstrand
Bjørg-Helene Renaa
Torstein Bertelsen

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Hans Petter Lie
Kristoffer Hellum
Ove Buan
Svend Sandem
Øystein Skaar
May-Brith Mandt

Fra foreningen